Tác giả: admintruongvtlt

Văn bản hành chính là gì? Các loại văn bản hành chính và đặc điểm của chúng

Khái niệm và định nghĩa về văn bản hành chính Văn bản hành chính là một loại văn bản phục vụ cho việc quản lý và điều hành công việc trong ngành hành chính. Đây là những tài liệu đượ Các loại văn bản hành chính và đặc điểm của chúng Có nhiều loại văn […]

Đào tạo quản lý văn thư là gì? Các khía cạnh quan trọng của đào tạo quản lý văn thư

Đào tạo quản lý văn thư là gì? Đào tạo quản lý văn thư là quá trình giảng dạy và hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng và công cụ cần thiết để quản lý công việc văn thư một cách hiệu quả. Đây là một lĩnh vực quan trọng trong các doanh nghiệp, tổ […]

Bảo quản tư liệu là gì? Phương pháp và quy trình bảo quản tư liệu hiệu quả

Khái niệm và ý nghĩa của bảo quản tư liệu Bảo quản tư liệu là quá trình giữ gìn và bảo vệ các tài liệu, hồ sơ, vật phẩm và thông tin quan trọng trong một tình trạng tốt nhất có thể để đảm bảo rằng chúng có thể được sử dụng và truy cập […]

Hồ sơ lịch sử là gì? Ý nghĩa và vai trò của hồ sơ lịch sử trong việc tìm hiểu quá khứ

Khái niệm về hồ sơ lịch sử Hồ sơ lịch sử là tài liệu ghi chép và chứng minh về các sự kiện, hoạt động, thông tin và hành vi của con người trong quá khứ. Hồ sơ lịch sử gồm các tài liệu cung cấp thông tin chi tiết về một sự kiện hoặc […]

Đào tạo trung cấp là gì? Các ngành nghề được đào tạo trung cấp tại Việt Nam

Định nghĩa và ý nghĩa của đào tạo trung cấp Đào tạo trung cấp là một hình thức đào tạo giáo dục nghề nghiệp sau khi học xong cấp trung học cơ sở. Đây là một khóa học dành cho học sinh muốn nhanh chóng tiếp cận với ngành nghề cụ thể, học kỹ năng […]

Nghiên cứu lưu trữ là gì? “Phương pháp và quy trình tiến hành nghiên cứu lưu trữ”

“Khái niệm và quan điểm về nghiên cứu lưu trữ trong ngành công nghệ thông tin” Khái niệm nghiên cứu lưu trữ trong ngành công nghệ thông tin là hoạt động nghiên cứu nhằm tìm hiểu về cách tổ chức, quản lý, bảo quản và truy xuất dữ liệu và thông tin trong môi trường […]

Back To Top