Danh mục: Định nghĩa

Hồ sơ kỹ thuật là gì? Quy trình và cấu trúc xây dựng hồ sơ kỹ thuật

Định nghĩa và vai trò của hồ sơ kỹ thuật Hồ sơ kỹ thuật là một tập hợp các tài liệu, thông tin về một sản phẩm hoặc dự án kỹ thuật. Nó chứa đựng các thông tin chi tiết về thiết kế, kỹ thuật, quy trình, phương pháp sản xuất, kiểm tra, vận hành […]

Giáo viên hướng dẫn là gì? Vai trò của giáo viên hướng dẫn trong quá trình giảng dạy và học tập

Định nghĩa giáo viên hướng dẫn Giáo viên hướng dẫn là người đã được đào tạo và có kinh nghiệm trong việc hướng dẫn và giúp đỡ học sinh trong quá trình học tập. Công việc của giáo viên hướng dẫn bao gồm: 1. Hướng dẫn kiến thức: Giáo viên hướng dẫn và giải thích […]

Hồ sơ điện tử là gì? Các ứng dụng và lợi ích của hồ sơ điện tử

Khái niệm và định nghĩa về hồ sơ điện tử Hồ sơ điện tử là một khái niệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đề cập đến việc chuyển đổi và lưu trữ các tài liệu và thông tin trong hình thức điện tử thay vì truyền thống là hình thức bản giấy. Hồ […]

Đào tạo chuyên viên lưu trữ là gì? Quy trình đào tạo chuyên viên lưu trữ và các yêu cầu cần thiết

Khái niệm và vai trò của đào tạo chuyên viên lưu trữ Đào tạo chuyên viên lưu trữ là quá trình cung cấp kiến thức, kỹ năng và năng lực cho những người làm việc trong lĩnh vực quản lý và đồng bộ hóa thông tin lưu trữ. Vai trò của đào tạo chuyên viên […]

Nghiên cứu văn thư là gì? Phương pháp và quy trình thực hiện nghiên cứu văn thư

Khái niệm và ý nghĩa của nghiên cứu văn thư Nghiên cứu văn thư là quá trình tìm hiểu, phân tích và đánh giá các tác phẩm văn học để hiểu và tìm hiểu thêm về nghệ thuật, ngôn ngữ và văn hóa của một quốc gia hoặc vùng miền nào đó. Nghiên cứu văn […]

Văn bản quốc phòng là gì? Các đặc điểm và thành phần của văn bản quốc phòng

Khái niệm về văn bản quốc phòng Văn bản quốc phòng là tài liệu về lĩnh vực quốc phòng, được sử dụng để quản lý, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng của một quốc gia. Văn bản quốc phòng có vai trò quan trọng trong việc xác định chính sách, chiến […]

Back To Top