Chính sách bảo mật

Trường Trung Cấp Văn Thư Lưu Trữ Trung Ương cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các nguyên tắc bảo mật sau đây để đảm bảo sự an toàn và bảo mật thông tin của bạn:

Thu Thập Thông Tin

  • Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn tự nguyện cung cấp thông tin đó cho chúng tôi qua biểu mẫu trực tuyến hoặc trong quá trình liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua email hoặc điện thoại.
  • Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin liên quan đến việc liên hệ.

Sử Dụng Thông Tin

  • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp thông tin và dịch vụ bạn yêu cầu từ chúng tôi.
  • Thông tin cá nhân cũng có thể được sử dụng để liên hệ với bạn, giải quyết câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn.

Bảo Mật Thông Tin

  • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép hoặc sử dụng trái phép bằng cách thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp.
  • Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp cần thiết để tuân thủ các quy định pháp luật hoặc để bảo vệ quyền, tài sản và sự an toàn của chúng tôi hoặc người khác.

Cookie và Công Cụ Theo Dõi

  • Chúng tôi có thể sử dụng cookie và công cụ theo dõi trên website của chúng tôi để cung cấp dịch vụ tốt hơn và cải thiện trải nghiệm của bạn trực tuyến.

Liên Hệ

  • Để có thông tin thêm hoặc để yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc email được cung cấp ở trên.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng nó chỉ cho các mục đích hợp pháp và liên quan đến dịch vụ của chúng tôi. Chính sách bảo mật này có thể được điều chỉnh và bạn nên xem xét nó định kỳ.

Back To Top