Ngành lưu trữ học là ngành gì? Ra trường làm nghề gì?

Các công ty thường có một hoặc vài nhân viên chuyên trách việc bảo quản và lưu trữ các hồ sơ và tài liệu quan trọng để sau này có thể truy cập. Những nhà lưu trữ đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng thông tin có giá trị không bị mất đi trong suốt quá trình lịch sử. Ngành lưu trữ học dành cho những người muốn trở thành những chuyên gia trong việc bảo quản và quản lý thông tin cũng như tài liệu quan trọng trong các tổ chức và công ty.

Ngành lưu trữ học là ngành gì?

Ngành học về lưu trữ là lĩnh vực chuyên sâu về quản lý và bảo quản thông tin dưới dạng tài liệu giấy hoặc điện tử để đảm bảo tính an toàn và sẵn sàng truy xuất thông tin trong tương lai. Các thông tin này vẫn mang giá trị quan trọng đối với các tổ chức và cần phải được bảo quản một cách lâu dài.

Các tổ chức và doanh nghiệp sử dụng lưu trữ thông tin để tuân thủ các quy định về lưu giữ thông tin và đảm bảo rằng dữ liệu sẽ luôn sẵn sàng khi cần thiết. Ví dụ, trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến hoạt động kinh doanh, hợp đồng hoặc giao dịch tài chính, thông tin lưu trữ có thể được sử dụng để làm rõ.

Người làm công việc lưu trữ là những chuyên gia về thông tin. Họ tiến hành nghiên cứu chi tiết về các hồ sơ, tài liệu và phương tiện truyền thông khác nhau. Sau đó, họ đánh giá giá trị của các tài liệu này, đảm bảo việc bảo quản và tạo danh mục để người khác có thể truy cập dễ dàng. Một người làm công việc lưu trữ chuyên nghiệp sẽ có kiến thức sâu về lĩnh vực của họ.

Phải làm gì để trở thành một nhà lưu trữ học

Các nhân viên lưu trữ tối thiểu cần đạt bằng cử nhân, có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc, và hoàn thành thành công kỳ thi viết theo ngành cụ thể để có thể trở thành nhân viên lưu trữ được chứng nhận. Các lĩnh vực lưu trữ cụ thể có thể yêu cầu bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Bất kỳ bằng cấp đại học nào nói chung cũng phải được công nhận bởi Hiệp hội Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia. Các chương trình học trong các lĩnh vực sau đây được coi là hữu ích nhất cho vai trò nhân viên lưu trữ:

 1. Lịch sử
 2. Lịch sử Mỹ thuật
 3. Ngôn ngữ hiện đại và cổ đại
 4. Nghiên cứu phim và truyền thông
 5. Khoa học thông tin và quản lý
 6. Thư viện học
 7. Khoa học chính trị
 8. Hành chính công
 9. Nghiên cứu lưu trữ
 10. Quản lý hồ sơ

Sinh viên có thể cần tích lũy kinh nghiệm thông qua thực tập và công việc tình nguyện nếu muốn trở thành nhân viên lưu trữ. Các khóa học tập trung vào quản lý hồ sơ và lưu trữ cũng có thể hữu ích. Đối với một số trường hợp, việc có chứng chỉ tình nguyện có thể tăng cơ hội của ứng viên, mặc dù không phải lúc nào cũng là yêu cầu bắt buộc để làm việc trong lĩnh vực này.

Ngành lưu trữ học ra làm gì? Cơ hội nghề nghiệp và mức lương tại Việt Nam 

Các nhân viên lưu trữ tối thiểu cần đạt bằng cử nhân, có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc, và hoàn thành thành công kỳ thi viết theo ngành cụ thể để có thể trở thành nhân viên lưu trữ được chứng nhận. Các lĩnh vực lưu trữ cụ thể có thể yêu cầu bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Bất kỳ bằng cấp đại học nào nói chung cũng phải được công nhận bởi Hiệp hội Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia. Các chương trình học trong các lĩnh vực sau đây được coi là hữu ích nhất cho vai trò nhân viên lưu trữ:

 1. Lịch sử
 2. Lịch sử Mỹ thuật
 3. Ngôn ngữ hiện đại và cổ đại
 4. Nghiên cứu phim và truyền thông
 5. Khoa học thông tin và quản lý
 6. Thư viện học
 7. Khoa học chính trị
 8. Hành chính công
 9. Nghiên cứu lưu trữ
 10. Quản lý hồ sơ

Sinh viên có thể cần tích lũy kinh nghiệm thông qua thực tập và công việc tình nguyện nếu muốn trở thành nhân viên lưu trữ. Các khóa học tập trung vào quản lý hồ sơ và lưu trữ cũng có thể hữu ích. Đối với một số trường hợp, việc có chứng chỉ tình nguyện có thể tăng cơ hội của ứng viên, mặc dù không phải lúc nào cũng là yêu cầu bắt buộc để làm việc trong lĩnh vực này.

Kết luận

Ngành lưu trữ học là nền tảng quan trọng đằng sau việc bảo quản và quản lý thông tin quan trọng của tổ chức và doanh nghiệp. Những chuyên gia trong lĩnh vực này chịu trách nhiệm đảm bảo rằng dữ liệu quan trọng không bị mất đi và luôn sẵn sàng sử dụng. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, giao dịch và truy xuất thông tin. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin và sự quan trọng của dữ liệu, ngành lưu trữ học ngày càng trở nên cần thiết hơn và mang lại cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ cơ quan chính phủ đến doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top